Category Archives: Uncategorized

Når “marknaden” går amok

Vi har fått store svingingar i prisen på straum i kjølvatnet av at det er lagt kablar til utlandet og marknadsstyring av straumprisen. Dette vert forsvart av dei som vedtok kabellegginga på Stortinget. Kva om vi fekk same slags svingingar … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Høgrepopulisme – ein fåre for omstilling til ressursvenleg politikk

Høgrepopulistar kan beskriva klimavenleg politikk som eit trugsmål mot suverenitet, regional identitet og familiverdiar, seier forskarar som ser på tre europeiske parti på ytre høgre fløy. https://www.forskning.no/klimaendringer-klimatiltak-miljopolitikk/populistiske-hoyrepartier-bremser-eus-klimapolitikk/2284008

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Sak på Kysten Tankesmie om trålkvotane

“For å sikre mest mulig stabil sysselsetting trodde noen at en moderne trålerflåte kunne sikre stabil råstofftilgang til fiskeindustrien ved å unngå sesongsvingninger. Dette viste seg dessverre ikke å holde stikk.”

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Gule vestar og klimaklemme

Artikkelen det er lenke til nedanfor handlar om dei franske gilets jaunes, eller “gule vestane”, det vil seie vanlege franskmenn som reagerte mot at det vart innført skatt på drivstoff til bilar for å få ned utsleppa av CO2. Det … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Korleis skal almenningen og grunnrenta nyttast?

Her er ei lenke til eit innlegg av Einar Eyþórsson, medredaktør av boka “Allmenningsressurser i nord – fellesskap og grunnrente” på Nordnorsk Debatt: https://www.nordnorskdebatt.no/hvorfor-snakker-vi-om-allmenningsressurser-og-grunnrente/o/5-124-273899. Frå ingressen: “Spørsmålet om grunnrente av felles naturressurser eller allmenningsressurser har fått ny aktualitet med diskusjonen om grunnrenteskatt … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Trine Østereng om kystfisket

Rådgjevar i Agenda, Trine Østereng, har skrive om utviklinga i kystfisket i Dagsavisen og på Agenda sine nettsider. Ho reiser spørsmålet: Er det eigentleg fellesskapet som eig fisken?

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Har Tromsø vokst på bekostning av omlandet?

 Jan Einar Reiersen har vært plan- og næringssjef i Tromsø kommune. – Det trenger ikke være noen motsetning mellom Tromsøs utvikling og bevaring av omlandet, skriver han i Nordnorsk Debatt. Her er lenke til innlegget.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Einar-Arne Drivenes om Ottar Brox i høve markeringa av nittiårsdagen hans i Tromsø

Kva hadde Ottar Brox å seia for landsdelen, og for dei som kom etter han på universitetet i Tromsø? Denne lenka går til ein artikkel om desse spørsmåla i Nordnorsk debatt.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Ein PAGar sitt syn på “Venstrepopulisme? JA!”

Det følgjande er Sverre Rørtveit sine tankar om boka “Venstrepopulisme? JA!”. Sverre var med i dei populistiske arbeidsgruppene i Bergen på syttitalet. Kjekt at dåke ønsker kommentar frå meg om boka “Venstrepopulisme? Ja!”, som eg no har skaffa meg og … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Joseph Stiglitz om behovet for økonomiske reformar

Her er lenke til ein artikkel i The Guardian av den amerikanske nobelprisvinnaren Joseph Stiglitz, som også har vore sjeføkonom i verdsbanken, om truslar mot demokratiet og behovet for reform av det økonomiske systemet i verda. https://www.theguardian.com/business/2023/sep/01/global-democratic-politics-economic-reforms

Posted in Uncategorized | Leave a comment