Kvotar og kystsamfunn

Torbjørn Trondsen frå Kystens Tankesmie om kva fiskekvotane har å seie for kystsamfunna.

http://www.kystenstankesmie.no/video/

Sjå også posten om trålkvotar frå den same kjelda nedanfor her!

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *