Nedvekst?

Dersom alle hadde eit like stort forbruk som vi nordmenn, måtte det meir enn tre jordklodar til for å skaffa alt. Det gjev ein peikekepinn på kor mykje me bør redusera forbruket vårt, meiner samfunnsgeografen Tone Smith.

Men korleis skal vi få til det, og unngå små og store katastrofar på grunn av ressursmangel, utan at folk vert råka av det på måtar dei vil reagera mot? Det er det ikkje funne gode svar på. Men leitinga etter det som på engelsk vert kalla “degrowth”, eller “nedvekst” om du vil, har blitt til ei rørsle der folk som Smith prøver å finna ut av korleis ein kan gå fram.

Dette kan du lesa meir om dersom du følgjer denne lenka.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *