Monthly Archives: November 2023

Sak på Kysten Tankesmie om trålkvotane

“For å sikre mest mulig stabil sysselsetting trodde noen at en moderne trålerflåte kunne sikre stabil råstofftilgang til fiskeindustrien ved å unngå sesongsvingninger. Dette viste seg dessverre ikke å holde stikk.”

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Gule vestar og klimaklemme

Artikkelen det er lenke til nedanfor handlar om dei franske gilets jaunes, eller “gule vestane”, det vil seie vanlege franskmenn som reagerte mot at det vart innført skatt på drivstoff til bilar for å få ned utsleppa av CO2. Det … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Korleis skal almenningen og grunnrenta nyttast?

Her er ei lenke til eit innlegg av Einar Eyþórsson, medredaktør av boka “Allmenningsressurser i nord – fellesskap og grunnrente” på Nordnorsk Debatt: https://www.nordnorskdebatt.no/hvorfor-snakker-vi-om-allmenningsressurser-og-grunnrente/o/5-124-273899. Frå ingressen: “Spørsmålet om grunnrente av felles naturressurser eller allmenningsressurser har fått ny aktualitet med diskusjonen om grunnrenteskatt … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Trine Østereng om kystfisket

Rådgjevar i Agenda, Trine Østereng, har skrive om utviklinga i kystfisket i Dagsavisen og på Agenda sine nettsider. Ho reiser spørsmålet: Er det eigentleg fellesskapet som eig fisken?

Posted in Uncategorized | Leave a comment