Korleis skal almenningen og grunnrenta nyttast?

Her er ei lenke til eit innlegg av Einar Eyþórsson, medredaktør av boka “Allmenningsressurser i nord – fellesskap og grunnrente” på Nordnorsk Debatt: https://www.nordnorskdebatt.no/hvorfor-snakker-vi-om-allmenningsressurser-og-grunnrente/o/5-124-273899. Frå ingressen:

Spørsmålet om grunnrente av felles naturressurser eller allmenningsressurser har fått ny aktualitet med diskusjonen om grunnrenteskatt i havbruksnæringa. Havbruksnæringa har i de senere år innkassert en enorm grunnrente fra bruk (og forbruk) av en felleseid ressurs; de norske fjordene.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *