Masteroppgave om venstrepopulisme i norsk partipolitikk

Mannen bak oppgava, Martin Uleberg, kallar henne i innleiinga En studie av populistiske ideer i partiprogrammene til de radikale venstreside-partiene i Norge. Han nyttar definisjonar frå gjengs akademisk litteratur som grunnlag for undersøkingane sine. Lenke:

https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/101067/Venstrepopulisme-i-Norge.pdf?sequence=1

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *