Monthly Archives: January 2024

Kommunalt sjølvstyre på ville vegar?

NRK har lagt ein repotasje om nedbygging av natur ut på nettstaden sin som har fått mykje merksemd. Søknadar om bygging av hyttefelt, næringsområde, bustadfelt, vegar og motorvegar – det aller meste ser ut til å verta innvilga av kommunestyre … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment