Monthly Archives: October 2023

Har Tromsø vokst på bekostning av omlandet?

 Jan Einar Reiersen har vært plan- og næringssjef i Tromsø kommune. – Det trenger ikke være noen motsetning mellom Tromsøs utvikling og bevaring av omlandet, skriver han i Nordnorsk Debatt. Her er lenke til innlegget.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Einar-Arne Drivenes om Ottar Brox i høve markeringa av nittiårsdagen hans i Tromsø

Kva hadde Ottar Brox å seia for landsdelen, og for dei som kom etter han på universitetet i Tromsø? Denne lenka går til ein artikkel om desse spørsmåla i Nordnorsk debatt.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Ein PAGar sitt syn på “Venstrepopulisme? JA!”

Det følgjande er Sverre Rørtveit sine tankar om boka “Venstrepopulisme? JA!”. Sverre var med i dei populistiske arbeidsgruppene i Bergen på syttitalet. Kjekt at dåke ønsker kommentar frå meg om boka “Venstrepopulisme? Ja!”, som eg no har skaffa meg og … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment