Gule vestar og klimaklemme

Artikkelen det er lenke til nedanfor handlar om dei franske gilets jaunes, eller “gule vestane”, det vil seie vanlege franskmenn som reagerte mot at det vart innført skatt på drivstoff til bilar for å få ned utsleppa av CO2.

Det ligg ei stor politisk klemme på lur her: Om prisane på slikt som mat, som folk flest treng, stig som følgje av klimaendringar, og klimaendringane kjem som følgje av CO2-utsleppa frå bilane til folk flest, så vert jo resultatet at folk flest, vanlege folk, får svi. Og det uansett om det kjem avgiftsauke eller ikkje – det er berre tidspunktet for når folk vert råka som er ulikt. Vil vi kjøra med dieselbil nå, og få matmangel om 50 år, eller korleis er det?

https://www.theguardian.com/commentisfree/2023/nov/17/five-years-gilets-jaunes-class-climate-ulez-london-heat-pumps-germany

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *