Når “marknaden” går amok

Vi har fått store svingingar i prisen på straum i kjølvatnet av at det er lagt kablar til utlandet og marknadsstyring av straumprisen. Dette vert forsvart av dei som vedtok kabellegginga på Stortinget. Kva om vi fekk same slags svingingar på andre varer og tenester også, som vatn og søpletømming?

Nils Aarsæther har sitt å seie om slikt i den artikkelen i Nordlys som det er lenke til nedanfor.

https://www.nordnorskdebatt.no/tankar-om-markedspris-og-politikk-i-morketida/o/5-124-280222

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *