Author Archives: ibo

Trine Østereng om kystfisket

Rådgjevar i Agenda, Trine Østereng, har skrive om utviklinga i kystfisket i Dagsavisen og på Agenda sine nettsider. Ho reiser spørsmålet: Er det eigentleg fellesskapet som eig fisken?

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Har Tromsø vokst på bekostning av omlandet?

 Jan Einar Reiersen har vært plan- og næringssjef i Tromsø kommune. – Det trenger ikke være noen motsetning mellom Tromsøs utvikling og bevaring av omlandet, skriver han i Nordnorsk Debatt. Her er lenke til innlegget.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Einar-Arne Drivenes om Ottar Brox i høve markeringa av nittiårsdagen hans i Tromsø

Kva hadde Ottar Brox å seia for landsdelen, og for dei som kom etter han på universitetet i Tromsø? Denne lenka går til ein artikkel om desse spørsmåla i Nordnorsk debatt.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Ein PAGar sitt syn på “Venstrepopulisme? JA!”

Det følgjande er Sverre Rørtveit sine tankar om boka “Venstrepopulisme? JA!”. Sverre var med i dei populistiske arbeidsgruppene i Bergen på syttitalet. Kjekt at dåke ønsker kommentar frå meg om boka “Venstrepopulisme? Ja!”, som eg no har skaffa meg og … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Joseph Stiglitz om behovet for økonomiske reformar

Her er lenke til ein artikkel i The Guardian av den amerikanske nobelprisvinnaren Joseph Stiglitz, som også har vore sjeføkonom i verdsbanken, om truslar mot demokratiet og behovet for reform av det økonomiske systemet i verda. https://www.theguardian.com/business/2023/sep/01/global-democratic-politics-economic-reforms

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Er det tid for ein ny klimapopulisme?

Elektriske bilar, varmepumper og andre miljøvenlege produkt, lågutsleppsoner og økologisk motiverte skattar: vert slikt tredd ned over øyrene på folk av politikarar og byråkratar utan bakkekontakt, og av rike, idealistiske kapitalistar – sjølv om arbeidsfolk og middelklassen ikkje har råd … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Mimir Kristjánsson i Klassekampen om arven etter Brox

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Ragnar Nilsen om råderett over ressursane

Ragnar Nilsen sin kronikk i Nordnorsk Debatt har denne ingressen: “Filmen Kystkrigeren om Ottar Brox presser fram spørsmålet om lokal og folkelig råderett over naturressurser både i landsdelen, landet og globalt.” Her er lenke til kronikken: Lærdommen fra Hjørdis Brox

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Presentasjonar frå lanseringsmøtet

Dette er presentasjonane som vart brukte då vi lanserte boka Venstrepopulisme? JA!. Ikkje alt gjekk etter dagsordenen de ser på det andre lysarket. Før møtet hadde vi fått tilsegner frå nokre stortingsrepresentantar om at dei ville vera med på møtet. … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Einar-Arne Drivenes sitt innlegg på boklanseringa

Einar-Arne har lagt innlegget han heldt om Ottar Brox på boklanseringa 31.5.2023, med tittelen “Hva skjedde i Nord-Norge?”, ut på bloggen sin. Du finn teksten på denne lenka.

Posted in Uncategorized | Leave a comment