Er det tid for ein ny klimapopulisme?

Elektriske bilar, varmepumper og andre miljøvenlege produkt, lågutsleppsoner og økologisk motiverte skattar: vert slikt tredd ned over øyrene på folk av politikarar og byråkratar utan bakkekontakt, og av rike, idealistiske kapitalistar – sjølv om arbeidsfolk og middelklassen ikkje har råd til å vera med på dansen? Denne artikkelen i The Guardian tek opp dette.

https://www.theguardian.com/commentisfree/2023/aug/11/super-rich-pollution-earth-climate-crisis

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *